RZECZNIK PRAW
PRZEDSIĘBIORCÓW​

Zakres kompetencji rzecznika obejmuje
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego
  • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów
  • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców

Izabella Żyglicka

Pełni funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji 2018-2023
 

Radca Prawny Izabella Żyglicka jest założycielką i Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.  Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w dziedzinach: prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje.  Założona przez nią kancelaria należy do grona największych firm prawniczych w Polsce – w rankingu kancelarii prawnych za 2013 rok, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” znalazła się na  31 miejscu w kraju i drugim w Województwie Śląskim pod względem wielkości przychodów. Od 2013 r. kancelaria przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Prawnych (IALF), zrzeszającego ponad 60 firm prawniczych w 43 krajach świata, umożliwiając jej Klientom korzystanie z obsługi prawnej dla projektów biznesowych na całym świecie.

Kancelaria stale doradza  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym oraz posiada bardzo szerokie doświadczenie zdobyte podczas obsługi niestandardowych projektów oraz kontraktów.

Mecenas Żyglicka w dyskusji o Wymiarze Sprawiedliwości i sądownictwie gospodarczym​

Dziś odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Biznesu na temat Wymiaru Sprawiedliwości, Mecenas Żyglicka została zaproszona do dyskusji jako Wice Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej i Rzecznik Praw Przedsiębiorców, będąc wyrazicielem opinii przedsiębiorców. Wywołała dyskusję apelując o Rewolucję w Systemie Wymiaru Sprawiedliwości! Wskazała, że to, co jest istotne w tym systemie to poziom przygotowania i doświadczenia sędziów. Sędzia powinien być ukoronowaniem prawniczej profesji, a nie jej początkiem. Sędziami, a zatem ludźmi, którzy rozstrzygają o sprawach finansowych w sprawach gospodarczych , kwestiach karnych; ludźmi, od których decyzji zależy (nie tylko dla przedsiębiorców) ”być albo nie być”, ludźmi rozstrzygającymi konflikty – powinni być wyłącznie Ci, którzy rozumieją procesy gospodarcze, procesy społeczne, którzy „z niejednego pieca chleb jedli”, a nie młodzi ludzie po studiach i trzyletniej aplikacji. Domagając się Rewolucji , Mecenas Żyglicka dodała, iż oczywiście nie chodzi o deprecjację osób wykonujących ten zawód, ale o kierunek zmian, zmian także mentalności w sądach, wpływu niekorzystnych dla społeczeństwa nawyków. Sama zmiana procedury sądowej, cywilnej, gospodarczej czy karnej nie wystarczy – ona nie usprawni całego systemu, będzie „dreptaniem w miejscu”, nie spowoduje zmiany świadomości zarówno po stronie sędziów jak i wszystkich uczestników procesu sądowego: pełnomocników, prokuratorów, powodów i pozwanych, oskarżanych i skazanych. Wyrok jest decyzją, która co do zasady przyznaje rację jednej ze stron – zawsze 50% jest „wygranych” a 50% „przegranych” – ważne jednak by Ci, którzy przegrywają wiedzieli „dlaczego” i choć w części mieli poczucie, że wyrokowała osoba niezależna i niezawisła, odpowiednio wykształcona, z doświadczeniem, wyspecjalizowana w danym rodzaju zagadnień.

Konsultacje - Czarna Księga Barier na Jednolitym Rynku.

Szanowni Państwo,

W związku z zaproszeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do konsultacji zachęcam do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dane te posłużą do opracowania Czarnej Księgi Barier na Jednolitym Rynku dotyczących bezprawnych praktyk, barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału, np. utrudniających delegowanie pracowników.

Poniżej przesyłam linki do materiałów.

Pismo do przedsiębiorców: 
https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/c30e2092-ccd6-4e8f-8459-65a7a1391578/MPiT_MMO_dot._pisma_MJE_do_przedsiebiorcow.pdf

List Minister Jadwigi Emilewicz: 
https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/59122b58-a482-492c-bcd8-431da8595a82/MPiT_MJE_do_przedsiębiorców_Czarna_Ksiega.pdf

Formularz – powiadomienie o barierach:

https://gallery.mailchimp.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/9fed1ef5-17cb-46d9-a5e0-d0cfaf9f1147/MPiT_formularz_powiadomienie_o_barierach.pdf

Proszę o nadsyłanie odpowiedzi na załączonym formularzu w terminie do 20 sierpnia 2019 r. (wtorek).