• 27.05.2020
  • 09:30 - 15:30
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: INCOTERMS 2020. Zasady prawidłowego stosowania reguł w krajowych i międzynarodowych dostawach towarów 

 

 

pdfprogram szkolenia

Cele szkolenia:

– przekazanie informacji o najnowszych zmianach w regułach Incoterms® 2020,
– ich nowej strukturze wewnętrznej,
– różnicach pomiędzy Incoterms® 2010 i Incoterms® 2020,
– analiza 11 reguł Incoterms® 2020, z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami umowy: sprzedającym i kupującym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

– Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł Incoterms® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym (w wywozie i przywozie towarów).
– Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®.
– Prawidłowy wybór odpowiedniej reguły dla towaru, środka jego transportu, a przede wszystkim, czy strony mają zamiar nałożyć obowiązki (np. obowiązek zorganizowania przewozu lub ubezpieczenia ) na sprzedającego czy na kupującego, pozwoli na uniknięcie problemów, dodatkowych kosztów i prawidłowej realizacji umowy handlowej.

Adresat: kadra kierownicza, specjaliści działów handlowych, osoby zarządzające w małych przedsiębiorstwach, eksporterzy, osoby odpowiedzialne za transport, spedycję i logistykę w firmie, przedstawiciele firm logistycznych i spedycyjnych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

 

 

Metodologia: warsztat połączony z prezentacją i dyskusją;

Prowadzący: Bogusław Konofalski -ÂTrener akredytowany przez PARP. Prowadzi warsztaty z zakresu wypełniania formularzy i dokumentów celnych, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem oraz eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.ÂDoświadczony wykładowca i praktyk w zakresie procedur i dokumentacji celnej, agent celny, biegły sądowy z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Koszt udziału w szkoleniu: 600 zł netto od osoby.ÂÂÂ
Podmiotom zrzeszonym Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przysługuje zniżka – zgodnie z Pakietem Usług dla firm członkowskich (5%, 10% bądź 15%). Każda kolejna osoba zgłoszona na dane szkolenie przez tą samą firmę otrzymuje rabat w wysokości 50 zł netto. Promocje cenowe nie łączą się. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się zpdfzasadami_organizacji_szkolen.pdf , pdfobowiązkiem informacyjnym,
a następnie o przesłanie wypełnionej pdfKarty zgłoszenia uczestnictwa.pdfszkolenia@rig.katowice.pl do 20.05.2020 r.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Miejsce : Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15
Kontakt : 32 351 11 86
Popularne